Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Těžba a produkce uranu

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem je právním nástupcem a kontinuálním pokračovatelem činnosti organizace Československý uranový průmysl, jejíž vznik je datován v roce 1946 v historicky známém nalezišti stříbrných a uranových rud Jáchymov.

Díky rychlému rozvoji průzkumných prací a nově nalezeným ložiskům zejména v Příbrami a Horním Slavkově došlo v letech 1946–1956 k výraznému nárůstu produkce. Nejvyšší těžby 3 036 tun uranu bylo dosaženo již ke konci padesátých let, kdy byla také doprovázena největšími objemy hornických prací. V období let 1951–1955 vzrostla těžba ve srovnání s obdobím 1945 až 1950 desetkrát a v období 1956 až 1961 dokonce čtyřiadvacetkrát. Od počátku šedesátých let se těžba v podstatě stabilizovala na cca 2 700 tun uranu ročně, i když na její průběh a technologické postupy působily výrazně přechody na ložiska s odlišnými báňsko-geologickými podmínkami.

K radikálnímu útlumu došlo po roce 1989 – po vyhlášení útlumového programu, kdy během 5 let poklesla těžba na cca 600 tun uranu za rok. Komerční těžba uranové rudy v České republice byla v souladu s usnesením vlády č. 50 ze dne 25. ledna 2016 ukončena k 31. prosinci 2016.

Celková produkce uranu za období let 1946–2016 přesáhla 112 tisíc tun.

Na území České republiky bylo nalezeno a prozkoumáno 164 ložisek a rudních výskytů uranu, z nichž 66 bylo následně těženo – mezi největší patří ložiska Příbram, Rožná, Stráž pod Ralskem, Hamr pod Ralskem, Jáchymov, Horní Slavkov a Zadní Chodov.

V současné době je uran získáván pouze jako vedlejší produkt v rámci sanace horninového prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž pod Ralskem při čištění technologických roztoků a také z čištění důlních vod z ložisek Příbram a Rožná.