Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Odštěpný závod ODRA bude spolupracovat na oživení Karvinska

Moravskoslezský kraj chce výrazně proměnit území poznamenané těžbou uhlí mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou. Aby bylo řešení systematické a koncepční, vznikl projekt POHO2030 – Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030. Podpisem Memoranda o spolupráci na obnově a rozvoji území se do projektu zapojil také státní podnik DIAMO prostřednictvím odštěpného závodu ODRA.

Občasník DIAMO červenec 2019

Den otevřených dveří ve Stráži pod Ralskem, Rozšíření činností o. z. ODRA v areálu lagun OSTRAMO, Státní podnik pomohl zvládnout útlum těžby na Ostravsku a nastartovat jeho další rozvoj, Sjezd České společnosti pro jakost, Dětské rybářské závody na Velké Rašelině, Vzpomínka na Ing. Jana Cundrlu, Do hornického nebe odešel JUDr. Dušan Vilim, Technické setkání Koordinační skupiny pro lokality ovlivněné bývalou těžbou uranu ve střední Asii, Festival industriální kultury Plzeňského kraje, Prvomájová tradice hornického spolku, Pozvánka Hornického muzea Příbram, 12. setkání slovenských hornických měst, Výroční setkání Regulačního fóra pro bezpečnost produkce uranu a NORM

Odštěpné závody

Spravované lokality