Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Odštěpný závod ODRA uspořádal pro zástupce Slezské Ostravy prohlídku odvalu Heřmanice

Komise dopravy a životního prostředí městského obvodu Slezská Ostrava měla 10. června 2020 výjezdní zasedání v areálu heřmanické haldy. Vedení odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO seznámilo zástupce města s postupem sanačních prací na odvalu. I přes koronavirová omezení práce pokračují podle plánu bezpečně a s ohledem na životní prostředí. Na již sanovaných plochách se provádějí rekultivační práce.

Občasník DIAMO červen 2020

Oprava výztuže štoly Barbora, Odkanalizování areálu Šverma na ústřední čističku odpadních vod je dokončeno, O. z. GEAM v Dolní Rožínce zlikvidoval jámu R2, Likvidace těžních klecí na šachtě č. 16 u obce Háje, S. p. DIAMO spustil webové stránky o heřmanické haldě v Ostravě, DIAMO, s. p., podporuje nový studijní program ČVUT, Padesát let od největší důlní tragédie v Jihomoravském lignitovém revíru, Příloha: Souhrnná informace o výsledcích monitoringu a stavu složek ŽP DIAMO, s. p., za rok 2019

Odštěpné závody

Spravované lokality