Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Občasník DIAMO listopad

Slavnostní ukončení akce „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“, Uranium Group Meeting ve Vídni, Barokní hudba opět zněla Stráží pod Ralskem, Pohár o. z. TÚU v malé kopané 2018, Zaměstnanci o. z. TÚU opět fárali na OKD, Bowlingový turnaj párů o. z. TÚU 2018, 45 let od propadu ústí starého důlního díla Salm II – Leopoldina, Hornická Příbram v proměnách času, Maďarsko – hornické skanzeny

DIAMO, s. p., se účastnil technologické mise po Argentině

Ve dnech 29. října až 2. listopadu 2018 se přední čeští odborníci pod vedením CzechInvest účastnili technologické mise po Argentině. V průběhu pěti dní zde jednali o možnostech vědecko-technické spolupráce v důlním průmyslu, zejména v oblastech důlní techniky, geologie a materiálového výzkumu a dekontaminace, a navštívili klíčové argentinské instituce (jako např. Národní komisi pro atomovou energii), sdružení firem a Univerzitu v Buenos Aires. Součástí programu byla také návštěva dolu na lithium Exar v provincii Jujuy, který se nachází na pomezí Argentiny, Chile a Bolívie. 

Odštěpné závody

Spravované lokality