Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Ministr průmyslu a obchodu si prohlédl velké sanační projekty v Ostravě

Sanace Lagun OSTRAMO, halda Heřmanice a Trojické údolí – tři lokality ve správě státního podniku DIAMO, které ve středu 31. 7. 2019 navštívil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zajímal se o průběh sanačních projektů, plnění termínů, finanční otázky i dopady na životní prostředí.

Sanace Heřmanické haldy pokračuje, kvalita ovzduší v okolí není ohrožena

Sanace odvalu Heřmanice, která patří mezi největší ekologické akce v Moravskoslezském kraji, pokračuje i přes problémy společnosti Ostravská těžební. Investor a provozovatel separačního komplexu požádal státní podnik DIAMO o součinnost s řešením současné situace tak, aby byl provoz separační linky zachován. Státní podnik nyní projednává a analyzuje možnosti dalšího postupu sanace. Práce pokračují a probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který potvrzuje, že kvalita ovzduší v okolí haldy není ohrožena.

Odštěpné závody

Spravované lokality