Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Občasník DIAMO listopad 2019

S. p. DIAMO obstál ve veřejnosprávní kontrole MPO, Dodatek ke smlouvě – PVP Bukov, Měření na heřmanické haldě, Monitorování vod v Mydlovarech, Těžba a její dopady na životní prostředí VIII, Provoz ČLV, Technický mítink MAAE UMREG a WISSYM 2019, Konference na Slovensku, Exkurze na dole Rožná I, Sportovní dny ZOO o. z. TÚU, Předání cen – bowling, Vzpomínka na Ing. Linharta, DOD v Ostravě, Kniha K. Neubergera, Těžební veletrh PERUMIN, WNA Symposium 2019, Jmenování Ing. Horčíka

Státní podnik DIAMO obstál v mimořádné veřejnosprávní kontrole Ministerstva průmyslu a obchodu

Na základě pověření ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, proběhla ve státním podniku DIAMO v období od 30. května 2019 do 23. října 2019 mimořádná veřejnosprávní kontrola Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřená na hospodaření s majetkem státu (hlavní nákladové položky) a prověření veřejných zakázek a uzavřených smluv s dodavateli za období od 1. ledna 2016 do 31. května 2019. V mimořádné kontrole státní podnik DIAMO obstál bez pochybení.

Odštěpné závody

Spravované lokality