Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Občasník DIAMO červen 2019

Personální změny ve státním podniku DIAMO, Sanace území bývalé obalovny v Milevsku, Zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu, Aktualizace studie "Koncepce zahlazování následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí", Dědičná štola březohorsko-bohutínského revíru, Stav složek životního prostředí DIAMO, s. p., za rok 2018, DIAMO Cup 2019, 5. ročník střeleckého závodu o putovní pohár ředitele o. z. TÚU, Příběh jedné celůvky, Cesty mědi, po stopách mědi z vraku lodě Bom Jesus 

Den otevřených dveří v areálu NDS 6 ve Stráži pod Ralskem

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu Vás srdečně zve na den otevřených dveří v areálu NDS 6 ve Stráži pod Ralskem, který se bude konat 8. června 2019 od 9.00 h do 13.00 h.

Odštěpné závody

Spravované lokality