Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Archiv aktualit

Archiv aktualit za rok 2019

Měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy neohrožuje kvalitu ovzduší v okolí

Státní podnik DIAMO nechal vypracovat mimořádné měření kvality ovzduší v pracovním prostředí na odvalu a v obydlené části v Ostravě-Heřmanicích. Výsledky potvrdily, stejně jako pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování limitních hodnot nebo hodnot obvyklých pro ovzduší v Ostravě.

Exkurze elektrotechniků na Dole Rožná I

Dne 25. září 2019 proběhla na závodě Rožná I odštěpného závodu GEAM v Dolní Rožínce odborná exkurze elektrotechniků z mnoha firem České republiky. Po úvodní prezentaci, převlečení a absolvování nezbytného školení sfárala dvacítka mužů různého věku do podzemí závodu jámou R1 na 12. patro. Někteří již dříve fárali, pro další to byla premiéra.

Občasník DIAMO říjen 2019 zvláštní číslo

Oslava 70. výročí zahájení těžby uranu na Příbramsku, Příbramské uranové ložisko, Báňská záchranná služba Československého uranového průmyslu, A léta běží, vážení

Těžební veletrh PERUMIN

Ve dnech 16.–20. září 2019 proběhl ve druhém nejlidnatějším peruánském městě Arequipě jeden z největších těžebních veletrhů v Latinské Americe PERUMIN. Mezi více než 1 400 vystavovateli se neztratil český stánek, v jehož rámci prezentovalo svoji činnost celkem sedm předních českých firem z oboru těžby a důlních technologií – FERRIT s.r.o., EUTIT s.r.o., TRANSROLL - CZ, a.s., Elis Technologies, Kohimex, spol. s r.o., DIAMO, s. p., a Photon Water Technology s. r. o. Státní podnik DIAMO na veletrhu reprezentovali Ing. Cervantes, Ph.D., a Ing. Vokál, kteří představili několika desítkám zájemců činnost podniku.

Stovky lidí si přišly prohlédnout areál státního podniku v Ostravě

Jediný důl v Ostravě, na kterém se dodnes fárá, se v sobotu 14. září na pár hodin otevřel veřejnosti. Areál šachty a sídlo státního podniku DIAMO navštívilo 810 lidí, což bylo za dobu konání dnů otevřených dveří na šachtách na Ostravsku nejvíce.

Občasník DIAMO září 2019

Prohlášení ředitele s. p. DIAMO Ing. Bc. Ježe, Informace k prodeji pozemků v k. ú. Cínovec státním podnikem DIAMO v roce 2008, Den horníků 2019, 600 let od úmrtí Václava IV. (1419–600 let–2019) aneb začátek prvého útlumu hornictví, Ražba odvodňovací štoly R3 dokončena, Ověřovací vrt Bt – O1

Reakce DIAMO, s. p., na reportáž "Zlatý písek II" pořadu Reportéři ČT ze dne 2. 9. 2019

Dne 2. 9. 2019 byla v pořadu Reportéři ČT odvysílána reportáž „Zlatý písek II“ reportéra Davida Havlíka týkající se kauzy lithium. Některé informace uvedené v této reportáži se nezakládají na pravdě a očerňují státní podnik DIAMO.

Občasník DIAMO srpen–září 2019

Ministr průmyslu a obchodu v Ostravě, Dočištění důlních vod na lokalitě Stříbro, Mezinárodní cvičení mobilních skupin, 23. Jihlavské havíření, O. z. ODRA bude spolupracovat na oživení Karvinska, 10. výročí na Měděnci, Ocenění Český permon, Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace v Drážďanech, Ward Leonard, Kontrola plnění PKS za 1. pol. 2019, Tábor v Bělé p. Bezdězem, Tábor v Mařenicích, Univerzita 3. věku na exkurzi na ČDV Příbram II, Pozvánka na Den otevřených dveří o. z. ODRA, 30. Prokopská pouť

Den otevřených dveří DIAMO, s. p., o. z. ODRA

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Vás srdečně zve na den otevřených dveří, který se bude konat 14. září 2019 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu dolu Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.

Ministr průmyslu a obchodu si prohlédl velké sanační projekty v Ostravě

Sanace Lagun OSTRAMO, halda Heřmanice a Trojické údolí – tři lokality ve správě státního podniku DIAMO, které ve středu 31. 7. 2019 navštívil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zajímal se o průběh sanačních projektů, plnění termínů, finanční otázky i dopady na životní prostředí.

Sanace Heřmanické haldy pokračuje, kvalita ovzduší v okolí není ohrožena

Sanace odvalu Heřmanice, která patří mezi největší ekologické akce v Moravskoslezském kraji, pokračuje i přes problémy společnosti Ostravská těžební. Investor a provozovatel separačního komplexu požádal státní podnik DIAMO o součinnost s řešením současné situace tak, aby byl provoz separační linky zachován. Státní podnik nyní projednává a analyzuje možnosti dalšího postupu sanace. Práce pokračují a probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který potvrzuje, že kvalita ovzduší v okolí haldy není ohrožena.

Odštěpný závod ODRA bude spolupracovat na oživení Karvinska

Moravskoslezský kraj chce výrazně proměnit území poznamenané těžbou uhlí mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou. Aby bylo řešení systematické a koncepční, vznikl projekt POHO2030 – Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030. Podpisem Memoranda o spolupráci na obnově a rozvoji území se do projektu zapojil také státní podnik DIAMO prostřednictvím odštěpného závodu ODRA.

Občasník DIAMO červenec 2019

Den otevřených dveří ve Stráži p. Ralskem, Rozšíření činností o. z. ODRA v areálu lagun OSTRAMO, S. p. pomohl zvládnout útlum těžby a další rozvoj na Ostravsku, Sjezd ČSJ, Dětské rybářské závody na Velké Rašelině, Vzpomínka na Ing. Jana Cundrlu, Zemřel JUDr. Dušan Vilim, Technické setkání CGULS, Festival industriální kultury Plzeňského kraje, Prvomájová tradice hornického spolku, Pozvánka Hornického muzea Příbram, 12. setkání slovenských hornických měst, Výroční setkání REGSUN a NORM

Státní podnik DIAMO pomohl zvládnout útlum těžby na Ostravsku a nastartovat jeho další rozvoj

Před 25 lety se na Ostravsku přestalo těžit uhlí, život na zdejších šachtách ale neskončil. Postupně je zaplnily různé firmy a také turisté. Zvládnout útlum hornictví pomáhal a dodnes pomáhá státní podnik DIAMO. Zahlazování následků potrvá ještě mnoho let.

Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace

S cílem posílit středoevropský výzkumný prostor spoluorganizovali Svobodný stát Sasko a Asociace Helmholtz v úzké spolupráci s Evropskou radou pro výzkum (ERC) 24. a 25. června 2019 první Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace. Na pozvání německých partnerů se této prestižní akce účastnil i státní podnik DIAMO prostřednictvím Ing. Jiřího Mužáka, Ph.D., vedoucího odboru mezinárodní spolupráce – vedoucího mezinárodního školicího střediska.

Mezinárodní cvičení mobilních skupin v o. z. TÚU ve Stráži pod Ralskem

Ve dnech 18.–21. června 2019 proběhlo na lokalitách o. z. TÚU Stráž pod Ralskem mezinárodní cvičení mobilních skupin „International In-situ Gamma Spectrometry Intercomparison Exercise: Straz 2019“. Srovnávací měření organizoval Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., ve spolupráci s DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem na dvou plochách se zvýšenými hodnotami radioaktivní kontaminace povrchové vrstvy zemin „Odkaliště – I. etapa“, „DH I – jáma č. 3“ a v objektu „Gama-spektrometrická kalibrační základna“.  

Technické setkání Koordinační skupiny pro lokality ovlivněné bývalou těžbou uranu ve střední Asii

Ve dnech 17. až 21. června 2019 organizovala v Kyrgyzstánu Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) Technické setkání Koordinační skupiny pro lokality ovlivněné bývalou těžbou uranu ve střední Asii (CGULS). Státní podnik DIAMO na setkání reprezentoval Ing. Jiří Mužák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce – vedoucí mezinárodního školicího střediska.

Výroční setkání Regulačního fóra pro bezpečnost produkce uranu a NORM

Ve dnech 10. až 14. června 2019 se ve Vídni v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) uskutečnilo výroční setkání Regulačního fóra pro bezpečnost produkce uranu a přirozeně se vyskytující radionuklidy (REGSUN). Setkání se účastnilo 27 zástupců z 20 členských států MAAE. Českou republiku na zasedání reprezentoval Ing. Jiří Mužák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce – vedoucí mezinárodního školicího střediska státního podniku DIAMO.

Den otevřených dveří ve Stráži pod Ralskem

V sobotu dne 8. června 2019 se v areálu NDS 6 konal den otevřených dveří státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Těžba a úprava uranu. Za příjemného počasí nás navštívilo na 500 lidí z řad současných i bývalých zaměstnanců a jejich rodin i ostatních obyvatel regionu.

Občasník DIAMO červen 2019

Personální změny ve s. p. DIAMO, Sanace území bývalé obalovny v Milevsku, Zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu, Aktualizace studie "Koncepce zahlazování následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí", Dědičná štola březohorsko-bohutínského revíru, Stav složek životního prostředí DIAMO, s. p., za rok 2018, DIAMO Cup 2019, 5. ročník střeleckého závodu o. z. TÚU, Příběh jedné celůvky, Cesty mědi, po stopách mědi z vraku lodě Bom Jesus 

Den otevřených dveří v areálu NDS 6 ve Stráži pod Ralskem

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu Vás srdečně zve na den otevřených dveří v areálu NDS 6 ve Stráži pod Ralskem, který se bude konat 8. června 2019 od 9.00 h do 13.00 h.

Prohlášení s. p. DIAMO k personální změně na pozici ředitele státního podniku

Dne 27. května 2019 byl z funkce ředitele státního podniku odvolán Ing. Tomáš Rychtařík. Ke dni 28. května 2019 byl do funkce ředitele státního podniku jmenován Ing. Bc. Jiří Jež.

Zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu

Ve dnech 29. dubna až 3. května 2019 se v Ženevě v sídle OSN konalo 10. zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu (UNECE EGRM).  Českou republiku na zasedání reprezentoval Ing. Jiří Mužák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce státního podniku DIAMO.

Občasník DIAMO květen 2019

DIAMO, s. p., ověří obsah ložiska lithia v okolí města Krupka, Podnikatelská mise do střední Asie, Hodnocení radiační ochrany za rok 2018 v s. p. DIAMO, Vyrovnávací nádrž na ČDV Okrouhlá Radouň, Putovní pohár ředitele o. z. TÚU – 11. ročník, Jihočeské město Rudolfov opět uvítalo horníky, Územní plánování v areálech o. z. ODRA, Neexistující město Čistá Rudolfa Tomíčka

DIAMO, s. p., ochrání ložisko lithia v okolí města Krupka

DIAMO, státní podnik, zahájil ochranu ložiska lithia v okolí města Krupka, a to podáním žádosti o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek v lokalitě Krupka. Současně s lithiem budou ověřeny i obsahy rubidia a cesia v oblasti a také výskyt cín-wolframové mineralizace. Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako zakladatel státního podniku DIAMO, tento záměr vítá.

Podnikatelská mise do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu s účastí státního podniku DIAMO

Ve dnech 8. a 9. dubna 2019 se konala podnikatelská mise doprovázející ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Na zahraniční misi, na jejíž organizaci se podílely Svaz průmyslu a dopravy ČR a Komora pro hospodářské styky se zeměmi Společenství nezávislých států (SNS), doprovázel ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou také zástupce státního podniku DIAMO.

Občasník DIAMO duben 2019

První jednání Česko-jordánské komise pro ekonomickou spolupráci, S. p. DIAMO dokončuje rozsáhlý systém protimetanových opatření na Ostravsku, Nasazení tepelných čerpadel na ČDV Příbram II, WISMUT GmbH v Chemnitz, Konference ZOO o. z. TÚU, Sloučení odborových organizací na o. z. GEAM, Představení projektu rECOmine v Berlíně, Mezinárodní kurz pořádaný WNU SUP, Rekonstrukce areálu Barbora, 51. setkání bývalých horníků Dolu Hamr I a Křižany, Výroční schůze Hornicko-historického spolku Stříbro

Mezinárodní kurz pořádaný WNU SUP

První letošní kurz „Produkce radioaktivních minerálů, odpadový management a sanace životního prostředí po těžbě uranu” pro zahraniční odborníky nominované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii uspořádali zaměstnanci Mezinárodního školicího střediska WNU SUP ve dnech 4.–29. března 2019.

Státní podnik DIAMO dokončuje rozsáhlý systém protimetanových opatření na Ostravsku

Desátým rokem pracuje odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO na systému opatření, která ochrání ostravsko-karvinskou aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch. V těchto dnech probíhá poslední vrtání odplyňovacích vrtů, čímž bude dokončen systém protimetanových opatření.

Začala jednání s dalšími možnými odběrateli upravených kalů z ostravských lagun

Dne 6. března 2019 se v sídle odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO v Ostravě uskutečnil mimořádný kontrolní den k postupu prací na odstranění tzv. nadbilančních kalů z lagun po chemičce OSTRAMO. Zúčastnili se jej kromě představitelů státního podniku a firmy AVE CZ (zhotovitel) také zástupci města Ostravy, Moravskoslezského kraje, České inspekce životního prostředí a příslušných ministerstev.

Občasník DIAMO březen 2019

Ministryně průmyslu a obchodu si prohlédla heřmanickou haldu a areál lagun, Seminář „Jak uspět v těžebním sektoru v Latinské Americe“, Usnesení vlády č. 72/2019, Česko-německý workshop, O. z. SUL zlikvidoval nádrž ve společnosti PRECHEZA a. s., Turnaj v halové kopané o putovní pohár ředitele s. p. DIAMO, o. z. TÚU, Návštěva expertů z Bulharska, Montanrevue, HHS pod Ralskem na dole RAKO, Hornický ples ve Stráži pod Ralskem

Státní podnik DIAMO převzal čištění kontaminovaných vod z areálu lagun OSTRAMO

Závod ODRA státního podniku DIAMO převzal zařízení čistírny lagunových vod v Ostravě a od 1. března 2019 zajišťuje čištění silně kontaminovaných vod z prostoru ropných lagun po chemičce OSTRAMO. Státní podnik se na převzetí technologie, včetně 15 zaměstnanců, dohodl s dosavadním provozovatelem, firmou AQUATEST a.s., ze Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, které mělo na starosti první etapu sanace lagun. Státní podnik DIAMO tak může pružněji reagovat na aktuální i budoucí potřeby ochrany podzemních vod v kombinaci s dalšími činnostmi souvisejícími se sanačními pracemi na lagunách.

Státní podnik DIAMO se účastnil prvního jednání společné Česko-jordánské komise pro ekonomickou spolupráci

Státní podnik DIAMO se ve dnech 24.–26. února 2019 účastnil prvního jednání společné Česko-jordánské komise pro ekonomickou spolupráci jako doprovod oficiální návštěvy ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové v Jordánsku.

Ministryně průmyslu a obchodu si prohlédla heřmanickou haldu a areál lagun

Dva největší projekty státního podniku DIAMO na Ostravsku byly cílem návštěvy ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. V doprovodu ředitele státního podniku Tomáše Rychtaříka a ředitele odštěpného závodu ODRA Petra Kříže se seznámila s postupem sanací heřmanického odvalu a lagun OSTRAMO. Vedení státního podniku paní ministryni ujistilo, že práce na obou lokalitách postupují a budou probíhat i nadále v souladu s uzavřenými smlouvami.

Další rok nové role s. p. DIAMO

Vláda České republiky vydala UV č. 72/2019, kde uložila ministryni průmyslu a obchodu prostřednictvím státního podniku DIAMO a místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí prostřednictvím České geologické služby realizovat úkoly obsažené v části III bodu 9 materiálu čj. 39/19.

Občasník DIAMO únor 2019

Dozorčí rada státního podniku DIAMO má z řad zaměstnanců dva nové členy, Ocenění pro báňské záchranáře v Ostravě, Posouzení laboratoře o. z. SUL Příbram podle nové normy, Hornické spolky na audienci u slovenského prezidenta, Vánoční turnaj ve volejbale 2018, 25 let od ukončení těžby v ostravské dílčí pánvi, Pozvánky na turnaj v sálové kopané a bowlingu, Osazení banneru v komoře vodotěžního kola, Masopust v Hornickém muzeu Příbram

Státní podnik DIAMO uspořádal workshop věnovaný problematice rizika uvolňování radonu z hald po těžbě uranové rudy

Dne 30. 1. 2019 uspořádali zaměstnanci ředitelství státního podniku DIAMO Praze na Barrandově workshop věnovaný problematice rizika uvolňování radonu z hald po těžbě uranové rudy s názvem „Radon risk in connection to uranium mining“.

Státní podnik DIAMO podepsal novou smlouvu na dokončení likvidace kalů z lagun OSTRAMO

Státní podnik DIAMO na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí připravil řešení vzniklé situace v areálu lagun OSTRAMO tak, aby mohly práce na odstranění kalů plynule pokračovat a skončit v původním termínu.

Dva zaměstnanci státního podniku DIAMO byli vyznamenáni záchranářskými záslužnými kříži

V závěru minulého roku proběhlo v hornickém muzeu na Landeku v Ostravě slavnostní předání záchranářských záslužných křížů. Dva z nich získali báňští záchranáři z odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Občasník DIAMO leden 2019

Úvodní slovo ředitele s. p., Uděleny rezortní medaile Jiřího Agricoly, Zhodnocení roku 2018 na ŘSP, Slavnostní podpis dodatku PKS, Hornický průvod Prahou, Hornické muzeum Příbram přivítalo 100 000. návštěvníka, Čtrnáctitunové čerpadlo, Pracovní setkání expertů DIAMO, s. p., a WISMUT GmbH, Pěvecký sbor ČVUT rozechvěl kostel sv. Zikmunda

Archiv aktualit za rok 2018

Náměstek ministryně průmyslu a obchodu si prohlédl největší projekty s. p. DIAMO na Ostravsku

Tři lokality, které patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji, navštívil ve čtvrtek 6. prosince 2018 náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro sekci surovin a energetiky René Neděla. 

Občasník DIAMO prosinec 2018

Slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6, Mezinárodní školicí středisko WNU SUP v roce 2018, Technologická mise ČR do Argentiny, Podzimní konference ZOO o. z. TÚU, Systém environmentálního řízení sanace lagun OSTRAMO obstál na výbornou, Cvičení záchranných složek hasičského záchranného sboru, 27. bilaterální jednání k Dohodě mezi vládou Rakouska a vládou České republiky, Hornický spolek ze Stříbra v Lichtenbergu, Valná hromada hornických spolků v Jihlavě

Slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6

Za účasti náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu Alexandry Rudyšarové a dalších hostů proběhlo ve čtvrtek 29. listopadu slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6, nezbytné k sanaci následků chemické těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. 

Občasník DIAMO listopad 2018

Slavnostní ukončení akce „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“, Uranium Group Meeting ve Vídni, Barokní hudba opět zněla Stráží pod Ralskem, Pohár o. z. TÚU v malé kopané 2018, Zaměstnanci o. z. TÚU opět fárali na OKD, Bowlingový turnaj párů o. z. TÚU 2018, 45 let od propadu ústí starého důlního díla Salm II – Leopoldina, Hornická Příbram v proměnách času, Maďarsko – hornické skanzeny

DIAMO, s. p., se účastnil technologické mise po Argentině

Ve dnech 29. října až 2. listopadu 2018 se přední čeští odborníci pod vedením CzechInvest účastnili technologické mise po Argentině. V průběhu pěti dní zde jednali o možnostech vědecko-technické spolupráce v důlním průmyslu, zejména v oblastech důlní techniky, geologie a materiálového výzkumu a dekontaminace, a navštívili klíčové argentinské instituce (jako např. Národní komisi pro atomovou energii), sdružení firem a Univerzitu v Buenos Aires. Součástí programu byla také návštěva dolu na lithium Exar v provincii Jujuy, který se nachází na pomezí Argentiny, Chile a Bolívie. 

Slavnostní ukončení akce "Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku"

Za účasti ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a dalších významných hostů proběhlo v úterý 6. listopadu 2018 slavnostní ukončení akce „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“. Projektem, který byl financován z Operačního programu Životního prostředí, byl pověřen státní podnik DIAMO Usnesením vlády ČR č. 939 ze dne 11. prosince 2013.

Recertifikace systému managementu kvality

Ve dnech 8. až 12. října 2018 provedl certifikační orgán Česká společnost pro jakost, z. s., Praha v DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem recertifikační audit na shodu systému managementu kvality (QMS) s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016. Recertifikace QMS se týká oblasti sanačních a likvidačních prací a dalších s tím spojených činností, například nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Občasník DIAMO září–říjen 2018

Hornické sympozium Jihlava 2018, Den horníků 2018, Slavnostní setkání na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I, DIAMO, s. p., dokončuje v Ostravě zajímavý rekultivační projekt, Český permon, Setkání v Sokolově, 20 let (nejen) kolektivního členství ČSJ, 11. setkání slovenských hornických a hutnických spolků a cechů Slovenska, Ostravský Důl Alexander navštívilo téměř 700 lidí, 40 let mečového tance, Taktické cvičení složek IZS, Dětský letní tábor, Den horníků Zbůch 2018, Realizace úprav konfigurace měřicí techniky

Hornické sympozium 2018

DIAMO, státní podnik, pořádal pod záštitou a odbornou garancí Českého báňského úřadu, Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a Těžební unie ve dnech 3.–5. října 2018 v Jihlavě Hornické sympozium 2018. 

Thajská delegace navštívila Důl Rožná I.

Dne 14. září 2018 navštívili zástupci thajského Ministerstva průmyslu Důl Rožná I.

Na ostravských lagunách proběhl další návštěvní den

V areálu lagun OSTRAMO v Ostravě uspořádala společnost AVE CZ ve spolupráci s pracovníky odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO už pátý den otevřených dveří.

Den otevřených dveří na PRLP Mydlovary

V sobotu 15. září 2018 proběhl na Provozu rekultivačních a likvidačních prací Mydlovary Den otevřených dveří. 

Ostravský Důl Alexander navštívilo téměř 700 lidí

Státní podnik DIAMO v sobotu 8. září poprvé od útlumu těžby černého uhlí zpřístupnil pro veřejnost areál Dolu Alexander ve Slezské Ostravě, kterému milovníci hornické historie říkají „hornické Versailles“. 

Slavnostní setkání na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I

Hornicko-historický spolek pod Ralskem pořádal ve spolupráci se státním podnikem DIAMO dne 11. září 2018 od 15 hodin na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I „Setkání na ohlubni“. 

Den otevřených dveří PRLP Mydlovary

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek v Příbrami Vás srdečně zve na Den otevřených dveří PRLP Mydlovary, který se koná dne 15. září 2018 od 9.30 do 12.00 hodin v prostorách Provozu rekultivačních a likvidačních prací Mydlovary.

Den otevřených dveří Dolu Alexander v Ostravě-Kunčičkách

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Dolu Alexander, který se koná dne 8. září 2018 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu bývalého Dolu Alexander v Ostravě-Kunčičkách.

DIAMO, státní podnik, dokončuje v Ostravě zajímavý rekultivační projekt

Rekultivační projekty na Ostravsku a Karvinsku jsou v plném proudu. Státní podnik DIAMO aktuálně dokončuje obnovu rybníků v ostravské části Nová Ves. Tento projekt je důkazem, že i zabahněné poddolované území se může změnit na romantické místo, kde mohou Ostravané relaxovat.

Občasník DIAMO srpen 2018

Memorandum o spolupráci podepsáno, Pilotní kurz environmentálních sanací v USA, Světový hornický kongres 2018, Mezinárodní sympozium URAM 2018, Den otevřených dveří na o. z. SUL, Sportovní dny ZOO o. z. TÚU, Výří tábor v Mařenicích, Akce hornických spolků, Polští studenti na o. z. ODRA

Den otevřených dveří Čistírny důlních vod Příbram II

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek v Příbrami Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Čistírny důlních vod Příbram II, který se koná dne 28. července 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v areálu bývalé šachty č. 19, Dubenec 129.

Občasník DIAMO červenec 2018

Seznámení obyvatel s aktuální činností na lokalitě Mydlovary, Průzkum stavu jámy R2 na ložisku Rožná, Den otevřených dveří Archivu DIAMO, O filmu Dukla 61, Z Hornického muzea Příbram, Zájezd do Velkých Bílovic, Dětské rybářské závody, 30 let KPHMO, Vznik a vývoj mapy zátěží na o. z. ODRA, Křest knihy K. Neubergera

Občasník DIAMO červen 2018

Sanace turonu v kontextu analýzy rizik, Mezinárodní expertní konference AMNT 2018, Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců s. p. DIAMO, Otevření hornické kulturní památky na Jesenicku, Bowling cup DIAMO 2018, Dokončeny úpravy budovy strojovny těžního stroje v areálu Bezruč

Den otevřených dveří Archivu DIAMO

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek v Příbrami Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Archivu DIAMO, který se koná dne 16. června 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v areálu bývalé šachty č. 15 v Příbrami-Brodě.

Hornická kulturní památka na Jesenicku ožívá i díky státnímu podniku DIAMO

Město Zlaté Hory dokončilo rekonstrukci a práce na zpřístupnění hornické kulturní památky – středověké Poštovní štoly. Slavnostním otevřením 16. května 2018 začala nová éra jednoho z hlavních důlních děl ve zlatohorském rudním revíru. Státní podnik DIAMO se podílel na přípravách jako správce důlních děl v revíru a odborný dohled.

Občasník DIAMO květen 2018

Ministři si prohlédli laguny – začal odvoz kalů, DIAMO, s. p., se prezentoval Latinské Americe, Otevření dílenského komplexu na š. č. 16, Setkání expertů v Bulharsku, Výsledky kontroly radiační ochrany za rok 2017, Pohár ředitele o. z. TÚU v bowlingu 2018, Hornické konzilium v Rudolfově, HHS Stříbro v Polsku, 129. skok přes kůži, Jeremenko před 60 lety

Dílenský komplex na šachtě č. 16 slavnostně otevřen

Dne 24. 4. 2018 proběhlo slavnostní otevření dílenského komplexu na šachtě č. 16 odštěpného závodu Správa uranových ložisek Příbram.

Občasník DIAMO duben 2018

Setkání expertních týmů WISMUT GmbH a DIAMO, s. p., Kontrola radiační ochrany v s. p. DIAMO zahájena, Setkání těžařů v Mikulově, Doplnění zásypu v jámě Kukla, Uranový důl Bytíz součástí hornického muzea, Konference Zoo o. z. TÚU, Střelecké závody, Zamokření poklesové kotliny Koblov, Valná hromada HHS Stříbro

Sanace ostravských lagun postupuje

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice pokročila. V příštím týdnu bude zahájen odvoz upravených kalů z areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě. Odstranění zbylých kalů proběhne na základě dohody mezi společností AVE CZ odpadové hospodářství a společností Sokolovská uhelná.

Občasník DIAMO březen 2018

Odtěžování kalů na lagunách OSTRAMO, Oprava šachetní budovy dolu Drkolnov, Turnaj v halové kopané na o. z. TÚU, Hornický ples ve Stráži pod Ralskem, Velikonoce v Hornickém muzeu, Montanrevue

Odborníci na brownfields na dole Jeremenko

Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj sídel IURS uspořádala 2. března 2018 workshop k problematice regenerace lokalit po průmyslové činnosti v Moravskoslezském kraji.

Den otevřených dveří na lagunách OSTRAMO

Ve čtvrtek 8. února odpoledne mohli obyvatelé Ostravy navštívit areál lagun po chemičce OSTRAMO.

Občasník DIAMO únor 2018

Setkání řídicí rady WNU SUP v Praze, Pamětník Ing. Jiří Bělohradský, 20 let od ukončení těžby na Dole Fučík, Pozvánky na sportovní akce o. z. TÚU, Předání světla svaté Barbory, Hornický spolek ze Stříbra na Pražském hradě

Občasník DIAMO leden 2018

Úvodní slovo ředitele * Podniková kolektivní smlouva podepsána * Uranium Group Meeting v Paříži * Valná hromada SHHS ČR * Hornické muzeum Příbram * o. z. ODRA přestěhoval miliony spisů ...

Kvalitu ovzduší u ostravských lagun hlídá monitorovací systém

V areálu lagun po chemičce Ostramo v Ostravě probíhají přípravné práce na odstranění zbylých 91 tisíc tun kalů. Zároveň byl spuštěn monitorovací systém kvality ovzduší.

Archiv aktualit za rok 2017

Občasník DIAMO prosinec 2017 zvláštní číslo

Oslava 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná, 60 let těžby uranu na Vysočině, Vývoj názvu a vedení podniku v letech 1957–2017, Vzpomínky Ing. Ludvíka Trojana

Občasník DIAMO prosinec 2017

Sanace ostravských lagun pokračuje – Technologická mise ČR do Chile – Mezinárodní seminář o těžbě uranu metodou ISL – Pracovní návštěva ve společnosti Wismut GmbH – Podzimní konference ZOO o. z. TÚU – Kurz pro báňské záchranáře – Složky IZS v opuštěných důlních dílech s. p. DIAMO – 15.výročí hornického spolku ve Stříbře

Oslava 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná

29. listopadu se v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem konaly oslavy 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná.

Sanace ostravských lagun pokračuje

Začala další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice.

Občasník DIAMO listopad 2017

Vláda schválila strategii státu při využívání nerostných surovin České republiky, Konference těžba a její dopady na životní prostředí, Výročí uranu, Vrch Landek v projektu 35/akt, Turnaj v malé kopané na o. z. TÚU, 128. skok přes kůži v Mostě, Fárání na Svornosti, Cechovní hornické a hutnické pečetě a razítka

Občasník DIAMO říjen 2017

Financování odstraňování následků chemické těžby uranu zajištěno – Den horníků 2017 – Pamětník Antonín Dvořák – Výří tábor II – Den otevřených dveří na o. z. ODRA – Pozvánka na bowling párů o. z. TÚU – Činnost střediska ZBZS Hamr v o. z. TÚU – Hornická pouť v Sokolově

Zajištění financování řešení důsledků po chemické těžbě uranu

Vláda schválila na svém zasedání dne 18. 9. 2017 uvolnění 6,85 mld. Kč na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem pro období let 2018 až 2022.

Občasník DIAMO září 2017

Ministr Jiří Havlíček se seznámil s provozy o. z. TÚU – Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický navštívil s. p. DIAMO – Podzemní výzkumné pracoviště Bukov zkolaudováno – Pracovníci s. p. DIAMO asistovali při natáčení filmu – Letní tábor v Bělé pod Bezdězem – Druhý sportovní den na o. z. TÚU – Termicky aktivní odval Hedvika – Hornické spolky na cestách

Pozvánka na Den otevřených dveří odštěpného závodu ODRA

V sobotu 9. září 2017 v rámci oslav 750 let Ostravy zpřístupní státní podnik DIAMO pro veřejnost areál Dolu Bezruč (dříve Terezie) ve Slezské Ostravě, který byl nejhlubším dolem ČR a letos pomyslně slaví 175 let od svého založení.

Ministr Jiří Havlíček se seznámil s provozy státního podniku DIAMO

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes ve Stráži pod Ralskem navštívil odštěpný závod Těžba a úprava uranu. Důvodem návštěvy bylo seznámení se s problematikou sanace horninového prostředí dotčeného chemickou těžbou uranu v severních Čechách a provozy, bez kterých by sanaci nebylo možné realizovat.

Občasník DIAMO srpen 2017

Ministr průmyslu a obchodu zahájil provoz separační linky na odvalu Heřmanice – Zasedání Koordinační skupiny CGULS 2017 –10. zasedání Mezivládní komise České republiky a Ruské federace – Výří tábor –Akce HHS Stříbro – Den otevřených dveří o. z. ODRA –Montanrevue – Dokumentace zdolávání požárů – Prokopská pouť

Unikátní separační komplex umožní rychlejší a účinnější sanaci největší ostravské haldy

Za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, osobností regionu a dalších hostů byl v Ostravě slavnostně zahájen provoz speciální separační linky. Jedno z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě začalo zpracovávat těžební odpad uložený na odvalu Heřmanice.

Slavnostní zahájení provozu separačního komplexu na ostravském odvalu

Za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a dalších významných hostů proběhne ve čtvrtek 20. 7. 2017 slavnostní zahájení provozu unikátního separačního komplexu na odvalu Heřmanice v Ostravě.

Občasník DIAMO červenec 2017

Návštěva náměstkyně Pavly Slukové (MPO) na o. z. TÚU –Prezentace s. p. DIAMO na konferenci MEMPUR 2017 – Výročí ISO – Pamětník Jan Šebek – Relikvidace vrtů na Frenštátsku – Sportovní den ZOO o. z. TÚU – Dětské rybářské závody – Nová Baňa – Chomutovské krušení – Zástupci s. p. DIAMO na konferenci o nerostných surovinách – Hrozící nekontrolovatelný výstup metanu 

Občasník DIAMO červen 2017

Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí – Veřejné projednání koncepce likvidace odvalů v Příbrami – Zlatý permon pro o. z. GEAM – Zasedání expertní skupiny pro klasifikaci zdrojů a surovin - Stav složek životního prostředí DIAMO, s. p., za rok 2016 – DIAMO CUP 2017 – Výstavba inženýrských sítí v areálu Alexander – HHS Stříbro na cestách – Prvomájový výlet HHS pod Ralskem

Státní podnik DIAMO zaregistroval za rok 1 380 žádostí o příspěvek

Přesně rok mohou propuštění zaměstnanci společnosti OKD žádat prostřednictvím státního podniku DIAMO o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby.

Projednání výsledků monitoringu a stavu složek ŽP za rok 2016

Dne 3. května 2017 byla vedením státního podniku DIAMO projednána a schválena „Souhrnná informace o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí státního podniku DIAMO za rok 2016“.

Veřejné projednávání koncepce likvidace odvalů na Příbramsku

Dne 9. 5. 2017 proběhlo veřejné projednávání koncepce likvidace odvalů na Příbramsku, na kterém byla veřejnost seznámena s variantami řešení likvidace odvalů a s výsledky individuálních jednání s dotčenými obcemi.

Občasník DIAMO květen 2017

Z dolu Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy – Výsledky kontroly radiační ochrany – Putovní pohár ředitele o. z. TÚU v bowlingu – Pamětník Ing. Vladimír Valenta – Inženýrské sítě na intranetu o. z. ODRA

Ministr Jiří Havlíček jednal v Ostravě s hejtmanem a primátorem Ostravy

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes v Ostravě jednal s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem a primátorem statutárního města Ostrava Tomášem Macurou. Hlavním tématem jejich setkání bylo dokončení sanace lagun Ostramo.

V dole Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy

Šedesátiletá éra těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky, která se velkou měrou podílela na rozvoji kraje Vysočina, končí. Státní podnik DIAMO zakončil 27. dubna 2017 těžbu v posledním uranovém dole v České republice.

Z dolu Rožná vyjede poslední vůz uranové rudy

Šedesátiletá éra těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky, která se velkou měrou podílela na rozvoji kraje Vysočina, končí.

Sanace kontaminovaného území po Koksovně a dolu Trojice v Ostravě

Ještě letos chce státní podnik DIAMO zahájit sanační práce na lokalitě Trojice ve Slezské Ostravě, která patří mezi největší staré ekologické zátěže na Ostravsku.

Občasník DIAMO duben 2017

Sociální centrum na dole Paskov - Radiační kontrola v s. p. DIAMO zahájena - Dočištění důlních vod na lokalitě Stříbro - 3. ročník střeleckého závodu na o. z. TÚU - Pamětník Ing. Jiří Kubát  - Rekonstrukce jídelny na o. z. SULl - Studenti na exkurzi na o. z. TÚU - Kniha Dějiny českých měst – Příbram

Státní podnik DIAMO zřídil pro propuštěné horníky na dole Paskov pracoviště

Propuštění zaměstnanci akciové společnosti OKD mohou od 3. dubna 2017 žádat o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby přímo na Dole Paskov.

Unikátní separační komplex na největší ostravské haldě se rozjíždí

Společný projekt státního podniku DIAMO a společnosti Ostravská těžební už má konkrétní podobu. Stavba jednoho z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě je dokončena a zahájila zkušební provoz

Vyjádření s. p. DIAMO ke stanovisku MŽP k záměru dotěžení kalů v lagunách

Vítáme souhlasné stanovisko MŽP, které je nezbytnou podmínkou odtěžení a odstranění zbývajících kalů. Přípravy tak mohou pokračovat podle plánu (harmonogramu).

Občasník DIAMO březen 2017

Podpis smlouvy o zajištění provozuschopnosti PVP Bukov – Spolupráce s. p. DIAMO s WNU úspěšně pokračuje – DIAMO, s. p., ve střední Asii - Životní jubileum Ing. Jozefa Badára – Pamětník Jaroslav Hanuš – Rekultivace dolu Křižany I – Báňská záchranná služba na ČDV Příbram II – Rekultivace odvalu URX – Turnaj v halové kopané – Pozvánka na bowling – Hornický ples ve Stráži – Oprava šachetní budovy dolu Anna -  Banický ples v Banské Štiavnici


Smlouva o zajištění provozuschopnosti PVP Bukov podepsána

Ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík podepsal s ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiřím Slovákem smlouvu o zajištění provozuschopnosti podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov.

Občasník DIAMO únor 2017

Laguny OSTRAMO – EIA projednána – Chile, země vzdálená – Předání záchranářských záslužných křížů – Rozšíření Wasserlaufu – Pamětník Ing. Milan Fryčka – Volby v ZOO o. z. TÚU; 10 let od akreditace laboratoře o. z. SUL

Občasník DIAMO leden 2017

Slovo ředitele s. p. – Setkání zaměstnanců ŘSP – 10 let mezinárodního školicího střediska – Oprava dolu Alexander – Uranová skupina v Argentině – Recenze knihy Uranové minerály ČR – Prezentace DIAMO, s. p. na DRO – Podpis dodatku PKS – Vystoupení sboru Haliar – Stěhování spisů OKD – Křest publikace Jáchymov Joachimsthal – Medaile Jiřího Agricoly předány