Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Archiv aktualit

Archiv aktualit za rok 2018

Občasník DIAMO prosinec 2018

Slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6, Mezinárodní školicí středisko WNU SUP v roce 2018, Technologická mise ČR do Argentiny, Podzimní konference ZOO o. z. TÚU, Systém environmentálního řízení sanace lagun OSTRAMO obstál na výbornou, Cvičení záchranných složek hasičského záchranného sboru, 27. bilaterální jednání k Dohodě mezi vládou Rakouska a vládou České republiky, Hornický spolek ze Stříbra v Lichtenbergu, Valná hromada hornických spolků v Jihlavě

Slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6

Za účasti náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu Alexandry Rudyšarové a dalších hostů proběhlo ve čtvrtek 29. listopadu slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6, nezbytné k sanaci následků chemické těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. 

Občasník DIAMO listopad 2018

Slavnostní ukončení akce „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“, Uranium Group Meeting ve Vídni, Barokní hudba opět zněla Stráží pod Ralskem, Pohár o. z. TÚU v malé kopané 2018, Zaměstnanci o. z. TÚU opět fárali na OKD, Bowlingový turnaj párů o. z. TÚU 2018, 45 let od propadu ústí starého důlního díla Salm II – Leopoldina, Hornická Příbram v proměnách času, Maďarsko – hornické skanzeny

DIAMO, s. p., se účastnil technologické mise po Argentině

Ve dnech 29. října až 2. listopadu 2018 se přední čeští odborníci pod vedením CzechInvest účastnili technologické mise po Argentině. V průběhu pěti dní zde jednali o možnostech vědecko-technické spolupráce v důlním průmyslu, zejména v oblastech důlní techniky, geologie a materiálového výzkumu a dekontaminace, a navštívili klíčové argentinské instituce (jako např. Národní komisi pro atomovou energii), sdružení firem a Univerzitu v Buenos Aires. Součástí programu byla také návštěva dolu na lithium Exar v provincii Jujuy, který se nachází na pomezí Argentiny, Chile a Bolívie. 

Slavnostní ukončení akce "Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku"

Za účasti ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a dalších významných hostů proběhlo v úterý 6. listopadu 2018 slavnostní ukončení akce „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“. Projektem, který byl financován z Operačního programu Životního prostředí, byl pověřen státní podnik DIAMO Usnesením vlády ČR č. 939 ze dne 11. prosince 2013.

Recertifikace systému managementu kvality

Ve dnech 8. až 12. října 2018 provedl certifikační orgán Česká společnost pro jakost, z. s., Praha v DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem recertifikační audit na shodu systému managementu kvality (QMS) s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016. Recertifikace QMS se týká oblasti sanačních a likvidačních prací a dalších s tím spojených činností, například nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Občasník DIAMO září–říjen 2018

Hornické sympozium Jihlava 2018, Den horníků 2018, Slavnostní setkání na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I, DIAMO, s. p., dokončuje v Ostravě zajímavý rekultivační projekt, Český permon, Setkání v Sokolově, 20 let (nejen) kolektivního členství ČSJ, 11. setkání slovenských hornických a hutnických spolků a cechů Slovenska, Ostravský Důl Alexander navštívilo téměř 700 lidí, 40 let mečového tance, Taktické cvičení složek IZS, Dětský letní tábor, Den horníků Zbůch 2018, Realizace úprav konfigurace měřicí techniky

Hornické sympozium 2018

DIAMO, státní podnik, pořádal pod záštitou a odbornou garancí Českého báňského úřadu, Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a Těžební unie ve dnech 3.–5. října 2018 v Jihlavě Hornické sympozium 2018. 

Thajská delegace navštívila Důl Rožná I.

Dne 14. září 2018 navštívili zástupci thajského Ministerstva průmyslu Důl Rožná I.

Na ostravských lagunách proběhl další návštěvní den

V areálu lagun OSTRAMO v Ostravě uspořádala společnost AVE CZ ve spolupráci s pracovníky odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO už pátý den otevřených dveří.

Den otevřených dveří na PRLP Mydlovary

V sobotu 15. září 2018 proběhl na Provozu rekultivačních a likvidačních prací Mydlovary Den otevřených dveří. 

Ostravský Důl Alexander navštívilo téměř 700 lidí

Státní podnik DIAMO v sobotu 8. září poprvé od útlumu těžby černého uhlí zpřístupnil pro veřejnost areál Dolu Alexander ve Slezské Ostravě, kterému milovníci hornické historie říkají „hornické Versailles“. 

Slavnostní setkání na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I

Hornicko-historický spolek pod Ralskem pořádal ve spolupráci se státním podnikem DIAMO dne 11. září 2018 od 15 hodin na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I „Setkání na ohlubni“. 

Den otevřených dveří PRLP Mydlovary

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek v Příbrami Vás srdečně zve na Den otevřených dveří PRLP Mydlovary, který se koná dne 15. září 2018 od 9.30 do 12.00 hodin v prostorách Provozu rekultivačních a likvidačních prací Mydlovary.

Den otevřených dveří Dolu Alexander v Ostravě-Kunčičkách

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Dolu Alexander, který se koná dne 8. září 2018 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu bývalého Dolu Alexander v Ostravě-Kunčičkách.

DIAMO, státní podnik, dokončuje v Ostravě zajímavý rekultivační projekt

Rekultivační projekty na Ostravsku a Karvinsku jsou v plném proudu. Státní podnik DIAMO aktuálně dokončuje obnovu rybníků v ostravské části Nová Ves. Tento projekt je důkazem, že i zabahněné poddolované území se může změnit na romantické místo, kde mohou Ostravané relaxovat.

Občasník DIAMO srpen 2018

Memorandum o spolupráci podepsáno, Pilotní kurz environmentálních sanací v USA, Světový hornický kongres 2018, Mezinárodní sympozium URAM 2018, Den otevřených dveří na o. z. SUL, Sportovní dny ZOO o. z. TÚU, Výří tábor v Mařenicích, Akce hornických spolků, Polští studenti na o. z. ODRA

Den otevřených dveří Čistírny důlních vod Příbram II

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek v Příbrami Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Čistírny důlních vod Příbram II, který se koná dne 28. července 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v areálu bývalé šachty č. 19, Dubenec 129.

Občasník DIAMO červenec 2018

Seznámení obyvatel s aktuální činností na lokalitě Mydlovary, Průzkum stavu jámy R2 na ložisku Rožná, Den otevřených dveří Archivu DIAMO, O filmu Dukla 61, Z Hornického muzea Příbram, Zájezd do Velkých Bílovic, Dětské rybářské závody, 30 let KPHMO, Vnik a vývoj mapy zátěží na o. z. ODRA, Křest knihy K. Neubergera

Občasník DIAMO červen 2018

Sanace turonu v kontextu analýzy rizik, Mezinárodní expertní konference AMNT 2018, Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců s. p. DIAMO, Otevření hornické kulturní památky na Jesenicku, Bowling cup DIAMO 2018, Dokončeny úpravy budovy strojovny těžního stroje v areálu Bezruč

Den otevřených dveří Archivu DIAMO

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek v Příbrami Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Archivu DIAMO, který se koná dne 16. června 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v areálu bývalé šachty č. 15 v Příbrami-Brodě.

Hornická kulturní památka na Jesenicku ožívá i díky státnímu podniku DIAMO

Město Zlaté Hory dokončilo rekonstrukci a práce na zpřístupnění hornické kulturní památky – středověké Poštovní štoly. Slavnostním otevřením 16. května 2018 začala nová éra jednoho z hlavních důlních děl ve zlatohorském rudním revíru. Státní podnik DIAMO se podílel na přípravách jako správce důlních děl v revíru a odborný dohled.

Občasník DIAMO květen 2018

Ministři si prohlédli laguny – začal odvoz kalů, DIAMO, s. p., se prezentoval Latinské Americe, Otevření dílenského komplexu na š. č. 16, Setkání expertů v Bulharsku, Výsledky kontroly radiační ochrany za rok 2017, Pohár ředitele o. z. TÚU v bowlingu 2018, Hornické konzilium v Rudolfově, HHS Stříbro v Polsku, 129. skok přes kůži, Jeremenko před 60 lety

Dílenský komplex na šachtě č. 16 slavnostně otevřen

Dne 24. 4. 2018 proběhlo slavnostní otevření dílenského komplexu na šachtě č. 16 odštěpného závodu Správa uranových ložisek Příbram.

Občasník DIAMO duben 2018

Setkání expertních týmů WISMUT GmbH a DIAMO, s. p., Kontrola radiační ochrany v s. p. DIAMO zahájena, Setkání těžařů v Mikulově, Doplnění zásypu v jámě Kukla, Uranový důl Bytíz součástí hornického muzea, Konference Zoo o. z. TÚU, Střelecké závody, Zamokření poklesové kotliny Koblov, Valná hromada HHS Stříbro

Sanace ostravských lagun postupuje

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice pokročila. V příštím týdnu bude zahájen odvoz upravených kalů z areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě. Odstranění zbylých kalů proběhne na základě dohody mezi společností AVE CZ odpadové hospodářství a společností Sokolovská uhelná.

Občasník DIAMO březen 2018

Odtěžování kalů na lagunách OSTRAMO, Oprava šachetní budovy dolu Drkolnov, Turnaj v halové kopané na o. z. TÚU, Hornický ples ve Stráži pod Ralskem, Velikonoce v Hornickém muzeu, Montanrevue

Odborníci na brownfields na dole Jeremenko

Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj sídel IURS uspořádala 2. března 2018 workshop k problematice regenerace lokalit po průmyslové činnosti v Moravskoslezském kraji.

Den otevřených dveří na lagunách OSTRAMO

Ve čtvrtek 8. února odpoledne mohli obyvatelé Ostravy navštívit areál lagun po chemičce OSTRAMO.

Občasník DIAMO únor 2018

Setkání řídicí rady WNU SUP v Praze, Pamětník Ing. Jiří Bělohradský, 20 let od ukončení těžby na Dole Fučík, Pozvánky na sportovní akce o. z. TÚU, Předání světla svaté Barbory, Hornický spolek ze Stříbra na Pražském hradě

Občasník DIAMO leden 2018

Úvodní slovo ředitele * Podniková kolektivní smlouva podepsána * Uranium Group Meeting v Paříži * Valná hromada SHHS ČR * Hornické muzeum Příbram * o. z. ODRA přestěhoval miliony spisů ...

Kvalitu ovzduší u ostravských lagun hlídá monitorovací systém

V areálu lagun po chemičce Ostramo v Ostravě probíhají přípravné práce na odstranění zbylých 91 tisíc tun kalů. Zároveň byl spuštěn monitorovací systém kvality ovzduší.

Archiv aktualit za rok 2017

Občasník DIAMO prosinec 2017 zvláštní číslo

Oslava 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná, 60 let těžby uranu na Vysočině, Vývoj názvu a vedení podniku v letech 1957–2017, Vzpomínky Ing. Ludvíka Trojana


Občasník DIAMO prosinec 2017

Sanace ostravských lagun pokračuje – Technologická mise ČR do Chile – Mezinárodní seminář o těžbě uranu metodou ISL – Pracovní návštěva ve společnosti Wismut GmbH – Podzimní konference ZOO o. z. TÚU – Kurz pro báňské záchranáře – Složky IZS v opuštěných důlních dílech s. p. DIAMO – 15.výročí hornického spolku ve Stříbře

Oslava 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná

29. listopadu se v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem konaly oslavy 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná.

Sanace ostravských lagun pokračuje

Začala další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice.

Občasník DIAMO listopad 2017


Vláda schválila strategii státu při využívání nerostných surovin České republiky, Konference těžba a její dopady na životní prostředí, Výročí uranu, Vrch Landek v projektu 35/akt, Turnaj v malé kopané na o. z. TÚU, 128. skok přes kůži v Mostě, Fárání na Svornosti, Cechovní hornické a hutnické pečetě a razítka


Občasník DIAMO říjen 2017

Financování odstraňování následků chemické těžby uranu zajištěno – Den horníků 2017 – Pamětník Antonín Dvořák – Výří tábor II – Den otevřených dveří na o. z. ODRA – Pozvánka na bowling párů o. z. TÚU – Činnost střediska ZBZS Hamr v o. z. TÚU – Hornická pouť v Sokolově

Zajištění financování řešení důsledků po chemické těžbě uranu

Vláda schválila na svém zasedání dne 18. 9. 2017 uvolnění 6,85 mld. Kč na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem pro období let 2018 až 2022.

Občasník DIAMO září 2017


Ministr Jiří Havlíček se seznámil s provozy o. z. TÚU – Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický navštívil s. p. DIAMO – Podzemní výzkumné pracoviště Bukov zkolaudováno – Pracovníci s. p. DIAMO asistovali při natáčení filmu – Letní tábor v Bělé pod Bezdězem – Druhý sportovní den na o. z. TÚU – Termicky aktivní odval Hedvika – Hornické spolky na cestách

    


Pozvánka na Den otevřených dveří odštěpného závodu ODRA

V sobotu 9. září 2017 v rámci oslav 750 let Ostravy zpřístupní státní podnik DIAMO pro veřejnost areál Dolu Bezruč (dříve Terezie) ve Slezské Ostravě, který byl nejhlubším dolem ČR a letos pomyslně slaví 175 let od svého založení.

Ministr Jiří Havlíček se seznámil s provozy státního podniku DIAMO

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes ve Stráži pod Ralskem navštívil odštěpný závod Těžba a úprava uranu. Důvodem návštěvy bylo seznámení se s problematikou sanace horninového prostředí dotčeného chemickou těžbou uranu v severních Čechách a provozy, bez kterých by sanaci nebylo možné realizovat.

Občasník DIAMO srpen 2017

Ministr průmyslu a obchodu zahájil provoz separační linky na odvalu Heřmanice – Zasedání Koordinační skupiny CGULS 2017 –10. zasedání Mezivládní komise České republiky a Ruské federace – Výří tábor –Akce HHS Stříbro – Den otevřených dveří o. z. ODRA –Montanrevue – Dokumentace zdolávání požárů – Prokopská pouť 

Unikátní separační komplex umožní rychlejší a účinnější sanaci největší ostravské haldy

Za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, osobností regionu a dalších hostů byl v Ostravě slavnostně zahájen provoz speciální separační linky. Jedno z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě začalo zpracovávat těžební odpad uložený na odvalu Heřmanice.

Slavnostní zahájení provozu separačního komplexu na ostravském odvalu

Za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a dalších významných hostů proběhne ve čtvrtek 20. 7. 2017 slavnostní zahájení provozu unikátního separačního komplexu na odvalu Heřmanice v Ostravě.

Občasník DIAMO červenec 2017

Návštěva náměstkyně Pavly Slukové (MPO) na o. z. TÚU –Prezentace s. p. DIAMO na konferenci MEMPUR 2017 – Výročí ISO – Pamětník Jan Šebek – Relikvidace vrtů na Frenštátsku – Sportovní den ZOO o. z. TÚU – Dětské rybářské závody – Nová Baňa – Chomutovské krušení – Zástupci s. p. DIAMO na konferenci o nerostných surovinách – Hrozící nekontrolovatelný výstup metanu 

Občasník DIAMO červen 2017


Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí – Veřejné projednání koncepce likvidace odvalů v Příbrami – Zlatý permon pro o. z. GEAM – Zasedání expertní skupiny pro klasifikaci zdrojů a surovin - Stav složek životního prostředí DIAMO, s. p., za rok 2016 – DIAMO CUP 2017 – Výstavba inženýrských sítí v areálu Alexander – HHS Stříbro na cestách – Prvomájový výlet HHS pod Ralskem


Státní podnik DIAMO zaregistroval za rok 1 380 žádostí o příspěvek

Přesně rok mohou propuštění zaměstnanci společnosti OKD žádat prostřednictvím státního podniku DIAMO o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby.

Projednání výsledků monitoringu a stavu složek ŽP za rok 2016

Dne 3. května 2017 byla vedením státního podniku DIAMO projednána a schválena „Souhrnná informace o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí státního podniku DIAMO za rok 2016“.

Veřejné projednávání koncepce likvidace odvalů na Příbramsku

Dne 9. 5. 2017 proběhlo veřejné projednávání koncepce likvidace odvalů na Příbramsku, na kterém byla veřejnost seznámena s variantami řešení likvidace odvalů a s výsledky individuálních jednání s dotčenými obcemi.

Občasník DIAMO květen 2017


Z dolu Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy – Výsledky kontroly radiační ochrany – Putovní pohár ředitele o. z. TÚU v bowlingu – Pamětník Ing. Vladimír Valenta – Inženýrské sítě na intranetu o. z. ODRA


Ministr Jiří Havlíček jednal v Ostravě s hejtmanem a primátorem Ostravy

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes v Ostravě jednal s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem a primátorem statutárního města Ostrava Tomášem Macurou. Hlavním tématem jejich setkání bylo dokončení sanace lagun Ostramo.

V dole Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy

Šedesátiletá éra těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky, která se velkou měrou podílela na rozvoji kraje Vysočina, končí. Státní podnik DIAMO zakončil 27. dubna 2017 těžbu v posledním uranovém dole v České republice.

Z dolu Rožná vyjede poslední vůz uranové rudy

Šedesátiletá éra těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky, která se velkou měrou podílela na rozvoji kraje Vysočina, končí.

Sanace kontaminovaného území po Koksovně a dolu Trojice v Ostravě

Ještě letos chce státní podnik DIAMO zahájit sanační práce na lokalitě Trojice ve Slezské Ostravě, která patří mezi největší staré ekologické zátěže na Ostravsku.

Občasník DIAMO duben 2017


Sociální centrum na dole Paskov - Radiační kontrola v s. p. DIAMO zahájena - Dočištění důlních vod na lokalitě Stříbro - 3. ročník střeleckého závodu na o. z. TÚU - Pamětník Ing. Jiří Kubát  - Rekonstrukce jídelny na o. z. SULl - Studenti na exkurzi na o. z. TÚU - Kniha Dějiny českých měst – Příbram  


Státní podnik DIAMO zřídil pro propuštěné horníky na dole Paskov pracoviště

Propuštění zaměstnanci akciové společnosti OKD mohou od 3. dubna 2017 žádat o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby přímo na Dole Paskov.

Unikátní separační komplex na největší ostravské haldě se rozjíždí

Společný projekt státního podniku DIAMO a společnosti Ostravská těžební už má konkrétní podobu. Stavba jednoho z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě je dokončena a zahájila zkušební provoz

Vyjádření s. p. DIAMO ke stanovisku MŽP k záměru dotěžení kalů v lagunách

Vítáme souhlasné stanovisko MŽP, které je nezbytnou podmínkou odtěžení a odstranění zbývajících kalů. Přípravy tak mohou pokračovat podle plánu (harmonogramu).

Občasník DIAMO březen 2017

Podpis smlouvy o zajištění provozuschopnosti PVP Bukov – Spolupráce s. p. DIAMO s WNU úspěšně pokračuje – DIAMO, s. p., ve střední Asii - Životní jubileum Ing. Jozefa Badára – Pamětník Jaroslav Hanuš – Rekultivace dolu Křižany I – Báňská záchranná služba na ČDV Příbram II – Rekultivace odvalu URX – Turnaj v halové kopané – Pozvánka na bowling – Hornický ples ve Stráži – Oprava šachetní budovy dolu Anna -  Banický ples v Banské Štiavnici


Smlouva o zajištění provozuschopnosti PVP Bukov podepsána

Ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík podepsal s ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiřím Slovákem smlouvu o zajištění provozuschopnosti podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov.

Občasník DIAMO únor 2017


Laguny OSTRAMO – EIA projednána – Chile, země vzdálená – Předání záchranářských záslužných křížů – Rozšíření Wasserlaufu – Pamětník Ing. Milan Fryčka – Volby v ZOO o. z. TÚU; 10 let od akreditace laboratoře o. z. SUL


Občasník DIAMO leden 2017


Slovo ředitele s. p. – Setkání zaměstnanců ŘSP – 10 let mezinárodního školicího střediska – Oprava dolu Alexander – Uranová skupina v Argentině – Recenze knihy Uranové minerály čr – Prezentace DIAMO, s. p. na DRO – Podpis dodatku PKS – Vystoupení sboru Haliar – Stěhování spisů OKD – Křest publikace Jáchymov Joachimsthal – Medaile Jiřího Agrikoly předány