Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky

DIAMO, state enterprise
Stráž pod Ralskem


DIAMO, state enterprise, with its registered seat at Stráž pod Ralskem, is an organisation dealing with elimination of consequences of mining activities after uranium, ore, and partially also coal mining in the Czech Republic. 

Odštěpný závod ODRA uspořádal pro zástupce Slezské Ostravy prohlídku odvalu Heřmanice

Komise dopravy a životního prostředí městského obvodu Slezská Ostrava měla 10. června 2020 výjezdní zasedání v areálu heřmanické haldy. Vedení odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO seznámilo zástupce města s postupem sanačních prací na odvalu. I přes koronavirová omezení práce pokračují podle plánu bezpečně a s ohledem na životní prostředí. Na již sanovaných plochách se provádějí rekultivační práce.

Občasník DIAMO červen 2020

Oprava výztuže štoly Barbora, Odkanalizování areálu Šverma na ústřední čističku odpadních vod je dokončeno, O. z. GEAM v Dolní Rožínce zlikvidoval jámu R2, Likvidace těžních klecí na šachtě č. 16 u obce Háje, S. p. DIAMO spustil webové stránky o heřmanické haldě v Ostravě, DIAMO, s. p., podporuje nový studijní program ČVUT, Padesát let od největší důlní tragédie v Jihomoravském lignitovém revíru, Příloha: Souhrnná informace o výsledcích monitoringu a stavu složek ŽP DIAMO, s. p., za rok 2019

Branches

Administered localities