Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky

DIAMO, state enterprise
Stráž pod Ralskem


DIAMO, state enterprise, with its registered seat at Stráž pod Ralskem, is an organisation dealing with elimination of consequences of mining activities after uranium, ore, and partially also coal mining in the Czech Republic. 

Občasník DIAMO březen 2020

Státní podnik DIAMO se zapojí do monitoringu vlivu činnosti dolu Turów v pohraničí, Uranium Group Meeting ve Vídni, Turnaj v halové kopané o putovní pohár ředitele s. p. DIAMO, o. z. TÚU, Horníci bilancovali rok 2019, VIII. Havířský bál SLPT Hlubina na Hlubině, VI. ročník střelecké soutěže, Velikonoce v Hornickém muzeu Příbram, Mise českých firem z oblasti geologie do Jordánska, Ostravské šachty lákají filmaře, Hornický ples v roce 2020

Státní podnik DIAMO se zapojí do monitoringu vlivu činnosti dolu Turów v pohraničí

Státní podnik DIAMO se prostřednictvím svého odštěpného závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem zapojí do monitoringu vlivu činnosti povrchového hnědouhelného dolu Turów na okolí. S využitím sítě cca 100 monitorovacích bodů, které rozmístí v pohraničí, bude sledovat poklesy terénu a vyhodnocovat jeho deformace. O spolupráci byl požádán Odborem životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, a to v souvislosti s plánovaným rozšířením dolu. Monitoring bude kromě státního podniku DIAMO provádět i Ministerstvo životního prostředí.

Branches

Administered localities