Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky

DIAMO, state enterprise
Stráž pod Ralskem


DIAMO, state enterprise, with its registered seat at Stráž pod Ralskem, is an organisation dealing with elimination of consequences of mining activities after uranium, ore, and partially also coal mining in the Czech Republic. 

Ministr průmyslu a obchodu si prohlédl velké sanační projekty v Ostravě

Sanace Lagun OSTRAMO, halda Heřmanice a Trojické údolí – tři lokality ve správě státního podniku DIAMO, které ve středu 31. 7. 2019 navštívil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zajímal se o průběh sanačních projektů, plnění termínů, finanční otázky i dopady na životní prostředí.

Sanace Heřmanické haldy pokračuje, kvalita ovzduší v okolí není ohrožena

Sanace odvalu Heřmanice, která patří mezi největší ekologické akce v Moravskoslezském kraji, pokračuje i přes problémy společnosti Ostravská těžební. Investor a provozovatel separačního komplexu požádal státní podnik DIAMO o součinnost s řešením současné situace tak, aby byl provoz separační linky zachován. Státní podnik nyní projednává a analyzuje možnosti dalšího postupu sanace. Práce pokračují a probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který potvrzuje, že kvalita ovzduší v okolí haldy není ohrožena.

Branches

Administered localities