Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky

DIAMO, state enterprise
Stráž pod Ralskem


DIAMO, state enterprise, with its registered seat at Stráž pod Ralskem, is an organisation dealing with elimination of consequences of mining activities after uranium, ore, and partially also coal mining in the Czech Republic. 

Měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy neohrožuje kvalitu ovzduší v okolí

Státní podnik DIAMO nechal vypracovat mimořádné měření kvality ovzduší v pracovním prostředí na odvalu a v obydlené části v Ostravě-Heřmanicích. Výsledky potvrdily, stejně jako pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování limitních hodnot nebo hodnot obvyklých pro ovzduší v Ostravě.

Exkurze elektrotechniků na Dole Rožná I

Dne 25. září 2019 proběhla na závodě Rožná I odštěpného závodu GEAM v Dolní Rožínce odborná exkurze elektrotechniků z mnoha firem České republiky. Po úvodní prezentaci, převlečení a absolvování nezbytného školení sfárala dvacítka mužů různého věku do podzemí závodu jámou R1 na 12. patro. Někteří již dříve fárali, pro další to byla premiéra.

Branches

Administered localities