Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky

DIAMO, state enterprise
Stráž pod Ralskem


DIAMO, state enterprise, with its registered seat at Stráž pod Ralskem, is an organisation dealing with elimination of consequences of mining activities after uranium, ore, and partially also coal mining in the Czech Republic. 

Občasník DIAMO červen 2019

Personální změny ve státním podniku DIAMO, Sanace území bývalé obalovny v Milevsku, Zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu, Aktualizace studie "Koncepce zahlazování následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí", Dědičná štola březohorsko-bohutínského revíru, Stav složek životního prostředí DIAMO, s. p., za rok 2018, DIAMO Cup 2019, 5. ročník střeleckého závodu o putovní pohár ředitele o. z. TÚU, Příběh jedné celůvky, Cesty mědi, po stopách mědi z vraku lodě Bom Jesus 

Den otevřených dveří v areálu NDS 6 ve Stráži pod Ralskem

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu Vás srdečně zve na den otevřených dveří v areálu NDS 6 ve Stráži pod Ralskem, který se bude konat 8. června 2019 od 9.00 h do 13.00 h.

Branches

Administered localities